Теорія:

Зміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ-, -ств-
г, ж, з  + -ськ-, -ств- = -зьк-, -зтв-: Прага — празький, Запоріжжя — запорізький, боягуз — боягузтво.
к, ч, ц + -ськ-, -ств- = -цьк-, -цтв-: юнак — юнацький, юнацтво, купець — купецький, купецтво, ткач — ткацький, ткацтво.
х, ш, с + -ськ-, -ств- = -ськ-, -ств-: волох — волоський, Калуш — калуський, Одеса — одеський; товариш — товариство.
Зверни увагу!
Деякі слова при  додаванні суфікса -ськ-  вимовляємо й пишемо без змін приголосних у кінці основи: казах — казахський, шах — шахський, герцог — герцогський, баск — баскський, Мекка — меккський, Цюрих — цюрихський, тюрк — тюркський, Монако — монакський, Бангкок — бангкокський тощо.
Суфікс -к-, що стоїть після приголосного основи, випадає: Кирилівка — кирилівський, Чукотка — чукотський.
Решту букв на позначення приголосних перед суфіксами -ськ-, -ств- на письмі зберігаємо.
Приклад:
Диригент — диригентський, громада — громадський; брат — братський, братство;  сирота — сирітський,  сирітство; студент — студентський, студентство.  
Зміни приголосних при додаванні суфіксів -ин-, -н-
-ськ-, -ск- + -ин- = -щ(ина): київський — Київщина, віск — вощина; пісок (піску) — піщина, лісок (ліску) — ліщина.
-зьк- + -ин- = -жч(ина):  збаразький — Збаражчина.
-цьк- + -ин- = -чч(ина):  вояцький — вояччина, донецький — Донеччина, турецький — Туреччина (але  галицький — Галичина); рекрутський — рекрутчина, солдатський —  солдатчина.
Зверни увагу!
У присвійних прикметниках, утворених від власних імен із буквосполученнями -ск,  -ськ,  букву с на письмі зберігаємо, а букву к змінюємо на ч: Параска — Парасчин, Ониська — Онисьчин;

-шк-  змінюємо на щ: Мелашка — Мелащин.
Приголосні звуки к, ц перед суфіксом -н-  змінюємо на ч: безпека — безпечний, око — очний, столиця — столичний,  пшениця — пшеничний, серце — сердечний, яйце — яєчня.  
Звуки г, х перед суфіксом -н-  змінюємо на ж, ш: дорога — дорожній, перемога — переможний, пиха — пишний.
Приголосний твірної основи ч зберігаємо в похідних словах: помічний  (від поміч); нічний  (від ніч); ячний, ячмінний  (від ячмінь).
Зверни увагу!
Виняток становлять слова дворушник, мірошник, рушник, рушниця, сердешний  (зі значенням «бідолашний»), соняшник, торішній.  
Зміни приголосних у прикметниках і прислівниках вищого ступеня порівняння 
Під час творення прикметників і прислівників вищого ступеня порівняння г, ж, з змінюємо на жч,  а с — на щ: дорогий — дорожчий (дорожче); дужий — дужчий (дужче); вузький — вужчий (вужче); високий — вищий (вище).