Теорія:

Якісні прикметники можуть утворювати вищий та найвищий ступені порівняння.

Знімок екрана 2021-06-11 212722.png
 
Найвищий ступінь порівняння також можна утворити за допомогою додавання до простої форми вищого ступеня порівняння прикметника слів від усіх, за всіх, над усекращий за всіх, миліший над усе.
Частки як, що можуть підсилювати форми найвищого ступеня порівняння: щонайкращий, якнайгучніший.
При творенні форм вищого ступеня порівняння із суфіксом -ш- основа прикметника може зазнавати таких змін:
 • суфікси -к-, -ок-, -ен- випадають: тонкий — тонший, широкий — ширший;

 • с + ш = щ (шч): високий — вищий, товстий — товщий;

 • г, ж, з + ш = жч: близький — ближчий, важкий — важчий (АЛЕ  довгий — довший, легкий — легший).
Зверни увагу!
Деякі прикметники утворюють форми вищого ступеня порівняння від іншої основи: великий — більший, малий — менший, поганий — гірший.
Не  утворюють ступені порівняння такі якісні прикметники:
 • із префіксами архі-, за-, над-, пре-, пра-, ультра-: архіважливий, занизький, пресвітлий, ультракороткий;

 • суфіксами -ав-, -яв-, -езн-, -енн-, -уват- (-юват-), -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-:  чорнявий, старезний, височенний, грубуватий, малюсінький;

 • утворених шляхом складання основ: темноокий, тонконогий, жовтогарячий;

 • з абсолютною ознакою: босий, кривий, порожній, сліпий, хворий, живий, лисий, німий, глухий.
Не можна утворювати ступені порівняння прикметників, що перейшли з відносних або присвійних у якісні: срібний голосок, кам'яне серце, вишневий плащ.
Зверни увагу!
Різний ступінь ознаки прикметника  можна виразити  за допомогою:
 • прислівників дуже, вельми, занадто, мало, украй, зовсім, особливо, трохи, дещо, злегка тощо: дуже високий, вельми гарний, ледь теплий;

 • суфіксів -ав-, -яв-, -езн-, -енн-, -уват- (-юват-), -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-:  зеленавий, грубезний, страшенний;

 • префіксів архі-, за-, над-, пре-, пра-, ультра: надважкий, замалий.

  Але такі сполуки слів не є ступенями порівняння  прикметника.
Не можна утворювати форми ступенів порівняння:
 • за допомогою слова самий: не самий глибокий, а найглибший;

 • шляхом додавання слів (най)більш, (най)менш до простої форми вищого ступеня: не більш приємніший, а більш приємний.
Зверни увагу!
Порівняння приєднуємо до прикметників вищого ступеня за допомогою слів за, від, ніж (перед цим словом ставимо кому): вищий за всіх, молодший за мене; нижчий, ніж брат (не вищий усіх, молодший мене, нижчий брата).