Теорія:

Пунктуаційна помилка. Пунктуаційна норма
Пунктуація — розділ мовознавства, що вивчає правила вживання розділових знаків. Пунктуаційні норми регулюють правила вживання розділових знаків.

Пунктуаційна помилка — недотримання правил уживання розділових знаків.
Розділовими знаками є: кома, двокрапка, крапка з комою, тире, три крапки, дужки, крапка, знак питання, знак оклику, лапки.
Тире між підметом і присудком
Тире треба ставити
 
Між підметом і присудком ставимо тире на місці пропущеної дієслівної зв'язки є, якщо
 
Знімок екрана 2021-08-31 172124.png
 
Тире не треба ставити, якщо
 
Знімок екрана 2021-08-31 163353.png
Зверни увагу!
Іноді для підкреслення важливості інформації тире між підметом і присудком ставлять  у тих випадках, де за правилами цього робити не потрібно (так званий авторський знак): Ми — не безліч стандартних «я» (В. Симоненко).
Зверни увагу!
Частку не підкреслюють разом із присудком, оскільки без неї змінюється  зміст речення.

\(ПОРІВНЯЙ\): Серце  не дитина, його галушкою не нагодуєш (Т. Шевченко). —  Серце не дитина, його галушкою не нагодуєш.

З другого прикладу  випливає, що серце є дитина, тому спотворюється зміст усього  речення.