Теорія:

Однорідні члени речення — це рівноправні члени речення, що поєднуються сурядним зв’язком, відповідають на однакові питання, стосуються одного члена речення й відіграють однакову синтаксичну роль.  Однорідні члени речення є ускладнювальним елементом у простому реченні.
Приклад:
Сорок смичків, мов сорок білих шабель, блиснули в повітрі й вдарили по струнах (П. Загребельний). Тут однорідні присудки стосуються підмета сорок смичків.
Однорідні члени речення  поєднуються сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв'язком. Залежно від типу зв'язку ставимо або не ставимо розділові знаки — кому або тире.
Сполучниковий \(О\) і \(О\): Очі його сяяли молодо й радісно (П. Загребельний).

Безсполучниковий \(О\), \(О\): Краса  не випускає зі своїх обіймів, обступає, обезвладнює, зачаровує навіки (П. Загребельний).

Змішаний \(О\), \(О\), \(О\) й  \(О\): У шафі стояли старі глиняні горщики, полив'яні полумиски, почорнілі від часу дерев'яні чашки й щербаті ложки (А. Давидов).
Кому ставимо:
  • перед повторюваними сполучниками: Дід мій чи то чув від кого, чи то сам бачив скарб закопаний (В. Арєнєв).
     
  • перед протиставними сполучниками: Я припав обличчям до ілюмінатора, але жаданої прохолоди не відчув (Л. Тендюк).
     
  • перед парними сполучниками: Не тільки її, а й матір стару стали цуратися люди (Панас Мирний).
     
  • при безсполучниковому виді зв'язку: Рослинний світ нашої планети дивує нас багатством видів, форм, барв, незвичайними плодами, чарує своєю неповторною красою, вабить нерозгаданими таємницями (А. Давидов).
Зверни увагу!
Кома ставиться між всіма  однорідними членами також тоді, коли частина з них з'єднана повторюваними сполучниками, а інші — за допомогою інтонації. У такому випадку кому ставимо вже перед першим сполучником:  О, і О, і О, О, О.
 
Час від часу він замовляв для дослідів те чи інше: сірку, свинець, і живицю, і крейду, бурштин, віск, селітру (Є. Шморгун).
Тире ставимо між однорідними членами речення, що протиставляються (між ними можна вставити сполучник а). Також тире ставимо між однорідними присудками, якщо наступний виражає швидку зміну подій чи уточнення наступної дії.
Приклад:
Тільки пасок не чорний – фіолетовий має бути (В. Арєнєв). Вона розгорнула зошит – і вжахнулася (І. Калинець).
Крапку з комою ставимо між однорідними членами речення, якщо вони поширені й у середині них є розділові знаки.
Приклад:
Розжарене, червоне  сонце низько спустилося; багряним світлом грало на деревах (Леся Українка).
Зверни увагу!
Не є однорідними членами стійкі словосполучення з парними сполучниками і…і, ні…ні: ні слуху ні духу, ні пава ні ґава, і сміх і гріх, і сяк і так, і вдень і вночі, ні вдень ні вночі, ні світ ні зоря, ні се ні те, ні сіло ні впало, ні живий ні мертвий, ні пуху ні пера, ні в тин ні в ворота, ні за що ні про що тощо.
 
Тож кому між компонентами таких сполук ставити не потрібно.