Теорія:

Дієслова із суфіксом -ся(-сь) виражають зворотну дію, тому вони ще називаються зворотними: соромитися, здаватися, знайомитися.
Суфікс -ся(-сь) може вживатися з більшістю дієслів у всіх формах, крім дієприкметників. Стоїть він після інфінітивного суфікса  -ти(-ть) або закінчення в особових формах дієслова.
Приклад:
Погодити — погодитись, погоджуються, погодяться, погодившись. 
Сучасний дієслівний суфікс -ся(-сь) — це давня коротка форма зворотного займенника себе у знахідному відмінку однини.
За допомогою суфікса -ся(-сь) утворюються дієслова:
  • від перехідних — неперехідні: купати — купатися; лікуватися, битися, мазатися;
     
  • від неперехідних — безособові: спати — спиться; водиться, не спиться, не сидиться.
Без -ся не вживаються: боятися, сміятися, лінуватися, гордитися, пишатися, сподіватися, намагатися.
Зверни увагу!
Перед приголосними вживаються форми дієслів на -ся, перед голосними – на -сь: гралися  в хованки, дивлюсь  у дзеркало
 
У складеному дієслівному присудку одне з дієслів має суфікс -ся, а інше — -сь: хотілося  зігрітись, намагався зупинитись.
Пасивні конструкції з дієсловами на -ся
Для зображення природного явища чи стану істоти використовуємо пасивні конструкції з дієсловами на -ся (дієслово на -ся + іменник в орудному відмінку).
Приклад:
Відро швидко наповнилося молоком. Бібліотека збагатилася рідкісними екземплярами книг.
Порушенням синтаксичної  норми є пасивні конструкції з дієсловами на -ся, у яких назва виконавця дії має форму орудного відмінка, а назва предмета, на який ця дія спрямована, — називного. Виправити помилку можна, якщо зробити акцент на ролі діяча чи вжити форму без -ся.
Знімок екрана 2021-09-19 162644.png