Теорія:

Складне речення
Речення, що має дві чи більше частин, називається складним. Компоненти такого речення поєднані за змістом та граматично. Складне речення має дві чи більше граматичних основ.
Приклад:
Як затихнуть громи стоголосі,
Як замовкне музика й слова,
Серце мови огняної просить
І в душі мовчання  ожива… (О. Бердник)
За типом зв'язку складні речення поділяються на:
  • сполучникові (складнопідрядні й складносурядні): Кому не мріялось, що є незнана Муза — прекрасна дівчина, привітна і струнка. Білявий день втомився і притих, і з глибини блакитного спокою прямує сонце тихою ходою до роздоріжжя вечорів смутних (П. Филипович). 
     
  • безсполучникові: Збереже празоряне насіння подих материнської весни, у прийдешнє виросте пагіння понад віковічні бур’яни… (О. Бердник)
     
  • з різними видами зв'язку: На гілках не було й найменшого натяку на зелене, ніякого натяку на молодий листок, і старий Учитель, недбало накинувши на плечі плаща, увечері виходив у сад, торкався пальцями тоненьких гілочок яблуні, грів долонями захолоджений стовбур й, прикладаючи вухо до нього, слухав, чи пульсують живі соки, чи жебонить живий голос (Н. Бічуя).
Логічні помилки в складних реченнях
1. Для уникнення двозначності підрядна означальна частина має стояти після слова, якого стосується. 
 
Знімок екрана 2021-10-14 121537.png
Коментар. Зі змісту неправильно побудованого речення випливає, що чай готували з грядки, а не з м'яти.
 
2. Потрібно використовувати протиставні сполучники але (зате, проте) замість єднального \(і\) в складносурядному реченні, частини якого протиставляються за змістом.
 
Знімок екрана 2021-10-14 131225.png
Коментар. Між компонентами складного речення протиставні смислові відношення (поверхня озера тиха, а на дні неспокійно), тому недоцільно вживати єднальний сполучник.
 
3. Не можна розривати частини складного речення.
 
Знімок екрана 2021-10-14 131829.png
 
4. Підрядну частину й член речення не можна використовувати як однорідні конструкції.
 
Знімок екрана 2021-10-14 134430.png
 
5. Не можна порушувати граматичний зв'язок між підметом і присудком головного речення.  Потрібно узгоджувати їх форми, особливо якщо підрядна частина стоїть у середині головної.
 
Знімок екрана 2021-10-14 143859.png
Коментар. У неправильному варіанті підмет перше не узгоджено з присудком реакція за відмінками.
  
6. Не можна використовувати підрядну частину як присудок у простому реченні.
 
Знімок екрана 2021-10-14 231312.png