Теорія:

Сфера вживання прийменників в українській мові необмежена, але варто враховувати декілька застережень.

Оскільки прийменник — це службова частина мови, він виражає смислові відношення між словами не самостійно, а спільно з відмінковими закінченнями іменників чи займенників.

Це означає, що певні прийменники пов'язані з певними відмінковими формами іменника чи займенника: поперед нас (а не поперед  нами), напередодні свята (а не напередодні святом), через пустощі (а не через пустощів).
Національна специфіка мови виразно позначається на її прийменниковому керуванні.
Прийменник (і)з-за вживається на означення спрямування руху, дії з протилежного або зворотного боку, на означення зміни місця перебування, переміщення кого-, чого-небудь, а також на означення місцевості, звідки хто-небудь родом.
Приклад:
Вилетіти з-за гори, вискочити з-за рогу, витягнути з-за спини, прийшли з-за Уралу.
Прийменник через
 • указує на просторові відношення: насипати через край, перекинути через річку, доноситься через стіну, перекинути ногу через борт човна;
   
 • уживається на  означення особи, засобу тощо, за допомогою яких що-небудь здійснюється: передати через брата, сказати через перекладача, познайомитися через соціальні мережі;
   
 • указує на часові відношення: прийду через годину, промовив через деякий час;
   
 • уживається на позначення причини дії: не з'явився через хворобу (а не з-за хвороби).
Зверни увагу!
Прийменник через вказує на причину, що заважає здійсненню чогось, отже, має негативний відтінок (спізнився через затори). 
 
Прийменник завдяки містить вказівку на причину, яка сприяє здійсненню чогось, тобто має позитивний відтінок (одужав завдяки сильному імунітету).
Прийменник при вживається на позначення близькості предмета чи особи, а також належності до чогось.
Приклад:
Національна академія  державного управління при Президентові України, ділянка при школі, мешкає при сестрі, сервісний центр при заводі.
Порушення синтаксичної норми виникає через невмотивоване вживання прийменника при замість прийменників за, під час, у разі або безприйменникових конструкцій.

Знімок екрана 2021-08-05 194038.png
Зверни увагу!
На позначення умови можна використовувати прийменники при та за:

При щирості між людьми, при глибокій і міцній симпатії ніякий риск не страшний! (Леся Українка) При раптовій появі болюза раптової появи болю) зверніться до лікаря.
 
Прийменник при вживають також у таких висловах, як при розумі, при пам’яті, при здоров’ї.
Прийменник за вживається
 • на позначення просторових відношень: піти за тридев'ять земель, сховався за дерево;
   
 • при вказуванні на особу, предмет, безпосередньо за якими хто-небудь іде, щось рухається: бігти за возом, іти за провідником;
   
 • при вказуванні на час, період: було за царя Гороха, за часів Стародавнього Риму;
   
 • при вказуванні на мету дії: боротися за волю, агітувати за кандидата.