Теорія:

Префікс — це значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових і спільнокореневих слів.
Приклад:
Думати — задумати, придумати, видумати, здумати, надумати (корінь той самий, а різні префікси надають нових відтінків значень).
Префікси: по-, над-, роз-, без-, через-, під-, від-, на-, об-, воз-, з-, с-, при-, пре-, прі-, не-, ні-  тощо.
Приклад:
Прилягти, розчистити, намилити, підвезти, зашити, відбити,  поспішати.
Зверни увагу!
У одному слові може бути кілька префіксів.
Приклад:
Нерозлийвода, попідруч, возз'єднання.