Складність:
00:10:00

Список завдань:

10Б.
1. Дешифрувальник 2Б.
2. Скільки голосних і приголосних? 4Б.
3. Теоретичні запитання до теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» 2Б.
4. Скільки в слові складів? 2Б.