Теорія:

При  відмінюванні слів й утворенні нових у вимові та на письмі відбувається чергування приголосних.
 
    \([ж]\), \([з']\)                                        \([г]\)
    \([ч]\), \([ц']\)                                        \([к]\)
    \([ш]\), \([с']\)                                        \([х]\)
depositphotos_8732796-stock-photo-advantage.jpg
  • В іменниках:
\([г]\) → \([ж]\), \([з']\): рі\(г\) → рі\(ж\)ок, на ро\(з\)і;
\([к]\) → \([ч]\), \([ц']\): кула\(к\) → кула\(ч\)ок, у кула\(ц\)і;
\([х]\) → \([ш]\), \([с']\): мура\(х\)а → мура\(ш\)ка, мура\(с\)і.
  • У дієсловах:
\([д]\) → \([дж]\): са\(д\)ити → са\(дж\)у;
\([зд]\) → \([ждж]\): ї\(зд\)ити → ї\(ждж\)у;
\([т]\) → \([ч]\): моло\(т\)ити → моло\(ч\)у;
\([с]\) → \([ш]\): че\(с\)ати → че\(ш\)у;
\([з]\) → \([ж]\): во\(з\)ити → во\(ж\)у;
\([к]\) → \([ч]\): пла\(к\)ати → пла\(ч\)у;
\([ст]\) → \([шч]\): мо\(ст\)ити → мо\([шч]\)у;
\([ск]\) → \([шч]\): пле\(ск\)ати → пле\([шч]\)у;
\([б]\) → \([бл]\): лю\(б\)ити → лю\(бл\)ю;
\([п]\) → \([пл]\): то\(п\)ити → то\(пл\)ю;
\([в]\) → \([вл]\): ло\(в\)ити → ло\(вл\)ю;
\([м]\) → \([мл]\): гри\(м\)іти → гри\(мл\)ю;
\([ф]\) → \([фл]\): гра\(ф\)ити → гра\(фл\)ю.
  • При творенні прикметників: туро\(к\) → туре\(ць\)кий, че\(х\) → че\(сь\)кий, Бу\(г\) → бу\(зь\)кий, Ри\(г\)а → ри\(зь\)кий, Пари\(ж\) → пари\(зь\)кий.
Зверни увагу!
Чергування приголосних відбувається  в кличній формі іменників: юнак → юначе, монах → монаше, друг → друже, князь → княже.