Теорія:

Зверни увагу!
Синонімами можуть бути майже всі частини мови.
Приклад:
Користь, вигода, зиск (іменники);
милий, хороший, люб'язний, привітний, лагідний (прикметники);
стукати, товкти, гримати, бити (дієслова);
тихо, непомітно, беззвучно (прислівники);
півтори сотні, сто п’ятдесят (числівники);
всякий, кожний, будь-який (займенники);
біля, коло, край, при, побіля (прийменники);
наче, неначе, ніби, нібито, неначебто, мов, немов, немовби, немовбито (сполучники);
майже, приблизно, десь, мало не, трохи не, ледве не (частки).
У синонімічний ряд, як правило, об’єднуються слова однієї частини мови, але можуть бути відхилення від цих закономірностей.
Приклад:
Багато, чимало, сила, безліч, маса, тьма, сила-силенна, кури не клюють (один член ряду – фразеологізм);
сум, смуток, журба, жаль, печаль, горе (різні роди);
вага, ваги, вагівниця, терези (різні числа).
Кожне зі значень багатозначного слова має свій синонімічний ряд.
Приклад:
СХОДИ: (на полі) прорість, вруна, (в будинку) східці.
СХОДИ: етапи, стадії, щаблі.
Наявність багатої синоніміки дає можливість:
  • відшукати точне, доречне, образне слово для яскравої і виразної передачі думки, для відтінення нюансів при характеристиці образів, предметів, явищ;
  • уникнути повторів, чим підвищується естетична й стилістична виразність фрази;
  • збагатити мовлення.