Теорія:

Додаток
Додаток — це другорядний член речення, що називає предмет, на який спрямована дія або стосовно якого ця дія відбувається.

Додаток відповідає на запитання непрямих відмінків: кого? чого? кому? чому? кого? що? ким? чим? на кому? на чому?
 
До додатка ставимо запитання від присудка
 
Найчастіше додаток виражається іменником, займенником, рідше — іншими частинами мови (прикметником, числівником у значенні іменника). Також додаток може виражатися іменником із прийменником: з братом, на плечі.
 
Додаток підкреслюємо так: додаток.
    Приклад:
  • Любив дід гарну бесіду й добре слово.
  • Чого тільки не насадить наша невгамовна мати.
  • Ні дід, ні ми не розуміли прочитаного (З тв. О. Довженка).
Зверни увагу!
Додаток може бути виражений неозначеною формою дієслова (інфінітивом).
 
  • Капітан наказав (що?) підняти вітрила.
  • Батько попросив (що?) допомогти йому.