Теорія:

Означення
Означення — це другорядний член речення, який називає ознаку предмета і відповідає на запитання який? чий? котрий? скількох?
 
Означення залежить від члена речення, вираженого іменником.
 
Найчастіше означення виражається прикметником, займенником, числівником, рідше — іншими частинами мови (іменником, дієсловом, прислівником).
 
У реченні означення підкреслюємо так: означення.
    Приклад:
  • Найцікавіший день починається сьогодні.
  • Дорога ліворуч була грунтовою.
Зверни увагу!
Правильно став запитання та визначай синтаксичну роль іменників у таких сполученнях слів:  порада (чия?) друга, тканина (яка?) з бавовни, ланцюжок (який?) зі срібла.
Зверни увагу!
У ролі означення може виступати:
неозначена форма дієслова (інфінітив): бажання (яке?) малювати, прагнення (яке?) допомогти;
фразеологізм: бувалий у бувальцях (який?) солдат — досвідчений солдат.