Теорія:

Між частинами  складного речення  звичайно ставиться кома.
    Приклад:
  • Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть ( Т. Шевченко).
  • Ви знаєте, як липа шелестить? ( П. Тичина)
Зверни увагу!
Перед неповторюваними єднальними сполучниками і, й, та між однорідними  членами речення в простому реченні кома не ставиться.
Даринка  виділялася між своїми балакучими й невгамовними подружками якоюсь недитячою мудрістю (cполучник й поєднує однорідні означення у простому реченні).
 
Але в складному реченні  кому перед сполучниками і, й, та ставимо, навіть якщо вони не повторюються.
Прийшов вересень, і знову кличе нас до школи дзвінок (cполучник і поєднує два прості речення у складному).