Теорія:

Морфологія (від гр. morphe — форма і logos — слово, вчення) —  це розділ мовознавства, який вивчає слово як частину мови.
Для морфології є важливим граматичне значення слова.
На відміну від лексичного, яке є індивідуальним для кожного слова, граматичне значення є спільним для цілих розрядів слів.

Усі слова в мові за лексичним значенням та граматичними особливостями поділяються на частини мови.
Щоб правильно визначити частину мови, треба зрозуміти логіку розподілу слів за частинами мови.

Будь-яку частину мови характеризують такі ознаки:
Лексичне значення — що означає частина мови:
прикметник виражає ознаку предметів.
Синтаксична  роль — які ролі частина мови виконує у реченні:
підмет, присудок.
Розряди за значенням — на які групи слів підрозділяється.
Морфологічні ознаки  за якими параметрами: час, рід, вид — змінюється частина мови.

Усього в українській мові 10 частин мови.
З них:
6 самостійних — до них можна поставити питання, вони мають лексичне значення;
3 службові —  не відповідають на питання, самі по собі нічого не означають, лише служать для чогось;
1 особлива частина мови, що виявляє почуття і волевиявлення мовця.

Морфологія як наука.png