Теорія:

Зверни увагу!
Непрямі відмінки можуть уживатися з прийменниками.

 
Форми відмінків, які вживаються з прийменниками.png
  
  • Після прийменника ПО іменник уживається в місцевому відмінку:
    по кімнатах, по крамницях.
  • Деякі відмінкові форми можуть уживатися паралельно:
    писати лист (Зн.в.) — писати листа (Р.в.).
У давальному та місцевому відмінку може відбуватися чергування приголосних звуків:
нога — нозі — на нозі, муха — мусі — на мусі, ложка — ложці — на ложці.
Зверни увагу!
Щоб не помилятися при визначенні відмінка іменника, потрібно ставити обидва питання: для істот і неістот.
Показати (Кого? Що?) щоденник. На столу лежить (Хто? Що?) щоденник.
Як розрізняти називний і знахідний відмінки іменників назв неістот.
Називний відмінок означає предмет, що виконує дію. У реченні виступає підметом: (Що?) Долар (Н.в.) — грошова одиниця.
 
Знахідний відмінок означає предмет, на який скерована дія. У реченні виступає другорядним членом:
Бере в руки (Що?) долар (З.в.).
 
Як розрізняти родовий і знахідний відмінки іменників назв істот.
Родовий відмінок — кого? (немає) — відсутність чогось або приналежність до когось чи чогось, розпізнається підстановкою іменника ж. р. на -а (бандуристк-а — бандуристк-и):
Голос (у кого?) у бандуристки дзвенить урочисто. Закінчення .
 
Знахідний відмінок — кого? (бачу) — предмет (особу), на яку спрямована дія, розпізнається підстановкою іменника ж. р. на -а (бандуристк-а — бандуристк-у):
Слухає (кого?) бандуристку громада. Закінчення .
 
Як розрізняють давальний та місцевий відмінки.
Давальний відмінок — кому? чому? (даю) — означає особу або предмет, на користь яких відбувається дія, рідко вживається з прийменниками:
Несхитні витязі виборювали волю рідній (чому?) землі.
Місцевий відмінок — на кому? на чому? — має значення місце дії, завжди вживається з прийменником:
Несхитні витязі подолали ворогів (де? на чому?) на рідній землі.