Теорія:

Чипси чи чіпси?
З часом в українську мову увійшла велика кількість іншомовних слів. Правопис деяких з них відмінний від правопису власне українських слів.

Щоб правильно написати запозичені слова загальної назви треба запам’ятати так зване  «правило дев’ятки».
 
Чому дев’ятки?
Дев’ять літер, після яких перед приголосними (окрім «Й») у словах іншомовного походження пишемо «И».
Це літери Д, Т, З, С, Ц, Ч, Ш, Ж, Р.
Приклад:
Ч..пси
 
літера Ч  входить до правила «дев'ятки»,
 
після пропущеної літери бачимо літеру П. Вона є приголосною,
 
тому правильно писати чИпси.
Зверни увагу!
У низці слів іншомовного походження, що давно засвоєні українською мовою,
 
після  б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н  пишеться відповідно до вимоги и:
 
вимпел, єхидна, імбир, кипарис, лиман, миля, мирт, нирка, спирт, химера,
 
а також у словах, запозичених зі східних мов, переважно тюркських:
 
башкир, гиря, калмик, кинджал, киргиз, кисет, кишлак.
.И-І в словах іншомовного походження.svg
И пишемо також у запозичених словах, що є географічною назвою:
 

• які закінчуються на -иди, -ика Атлантида, Корсика, Мексика;

•  після ж, ч, ш, щ, цЧилі, Алжир, Вашингтон, Чикаго, Лейпциг;

• зі сполученням -ри- перед буквою на позначення приголосного Крит, Париж, Мадрид, але Австрія;

• у деяких назвах після д, т та в деяких випадках згідно з традиційною вимовою — Аргентина, Бразилія, Ватикан, Сирія, Сицилія, Братислава.
И-І в словах іншомовного походження 2.svg
Букву і пишемо:

• на початку слів — ідея, Іліада;

• у кінці невідмінюваних слів — журі, таксі;

• перед буквами на позначення голосних звуків та [й] — геніальний, аудієнція;

• після букв, що не входять до «дев’ятки» — бізнес, фініш;

• у власних назвах після букв на позначення приголосних, крім шиплячих — Лісабон, Міссісіпі, Дідро, Грімм.
И-І в словах іншомовного походження 3.svg