Теорія:

Правопис знака м'якшення в словах іншомовного походження.
У словах іншомовного походження знак м'якшення пишеться:
 
 • після м'яких Д, Т, З, С, Л, Н
 • перед Я, Ю, Є, Ї, які читаються як [йа], [йу], [йе], [йі]
Приклад:
конферансьє, монпансьє, віньєтка, ательє;
 • перед ЙО
Приклад:
бульйон, каньйон;
 • у кінці слів відповідно до вимови
Приклад:
кабель, автомобіль, каніфоль.
 • після Л перед буквами на позначення приголосних відповідно до вимови:
Приклад:
кавалькада, калькулятор, калька, кальмар.
 
Знак м’якшення не пишеться:
 •  перед Я, Ю, коли вони позначають сполучення пом’якшеного приголосного з а, у
Приклад:
люк, ілюмінатор, глясе, лярд.
Правопис апострофа в словах іншомовного походження.
Апостроф у словах іншомовного походження пишеться:
 
 • перед Я, Ю, Є, Ї
 • після приголосних Б, П, В, М, Ф, Г, К, Х, Ж, Ч, Ш, Р
Приклад:
комп’ютер, інтерв’ю, торф’яний, миш’як, кар’єр;
 • після кінцевого приголосного префікса
Приклад:
ад’ютант, ін’єкція.
 
Апостроф не пишеться:
 • перед ЙО
Приклад:
курйоз, серйозний;
 • коли Я, Ю позначають пом’якшення попереднього приголосного перед [а], [у]
Приклад:
бюджет, бюро, пюпітр, фюзеляж, кювет, рюкзак.