1. Вступ. Повторення

  1. Літературна норма української мови

  2. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.

  3. Правопис вивчених частин мови

 2. Дієслово

  1. Дієслово як самостійна частина мови

  2. Часи дієслів

  3. І і ІІ дієвідміни. Дієвідмінювання дієслів.

  4. Способи дієслів

  5. НЕ з дієсловами

 3. Дієприкметник

  1. Дієприкметник як особлива форма дієслова

  2. Дієприкметниковий зворот

  3. Правопис дієприкметників

 4. Дієприслівник

  1. Дієприслівник як особлива форма дієслова

  2. Дієприслівниковий зворот

  3. Правопис дієприслівників

 5. Прислівник

  1. Прислівник як самостійна частина мови

  2. Ступені порівняння прислівників

  3. Способи творення прислівників

  4. Правопис прислівників. Букви -н- та -нн- у прислівниках

  5. Правопис НЕ і НІ з прислівниками

  6. Правопис прислівникових суфіксів (-и, -і, -е, -о)

  7. Правопис складних і складених прислівників

 6. Прийменник

  1. Загальна характеристика прийменника

  2. Правопис прийменників

 7. Сполучник

  1. Загальна характеристика сполучника

  2. Правопис сполучників

 8. Частка

  1. Загальна характеристика часток

  2. Правопис часток

  3. Написання НЕ з різними частинами мови

 9. Вигук

  1. Правопис вигуків та звуконаслідувальних слів