1. Словосполучення

  1. Словосполучення

  2. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова

 2. Речення прості й складні, односкладні й двоскладні

  1. Речення прості й складні, односкладні й двоскладні (повторення)

  2. Підмет.Способи вираження підмета

  3. Присудок. Способи вираження простого присудка

  4. Складений присудок. Способи вираження складеного присудка

  5. Тире між підметом і присудком

 3. Просте ускладнене речення

  1. Однорідні члени речення. Поширені й непоширені однорідні члени речення

  2. Смислові відношення між однорідними членами речення. Кома між однорідними членами речення

  3. Речення з кількома рядами однорідних членів

  4. Однорідні й неоднорідні означення

 4. Речення з відокремленими членами

  1. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення (також уточнювальні)

  2. Розділові знаки при відокремлених членах речення