1. Словосполучення

  1. Словосполучення

  2. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова

 2. Речення прості й складні, односкладні й двоскладні

  1. Речення прості й складні, односкладні й двоскладні (повторення)

  2. Підмет.Способи вираження підмета

  3. Присудок. Способи вираження простого присудка

  4. Складений присудок. Способи вираження складеного присудка

  5. Тире між підметом і присудком

  6. Узгодження головних членів речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

 3. Просте ускладнене речення

  1. Однорідні члени речення. Поширені й непоширені однорідні члени речення

  2. Смислові відношення між однорідними членами речення. Кома між однорідними членами речення

  3. Речення з кількома рядами однорідних членів

  4. Однорідні й неоднорідні означення

  5. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами

  6. Особливості вживання однорідних членів речення

 4. Другорядні члени речення

  1. Означення

  2. Прикладка як різновид означення

  3. Додаток

  4. Обставина

  5. Порівняльний зворот

 5. Просте односкладне речення. Неповні речення

  1. Види односкладних речень. Означено-особові речення

  2. Неозначено-особові речення

  3. Узагальнено-особові речення

  4. Безособові речення

  5. Називні речення

  6. Повні й неповні речення

  7. Систематизація вивченого про односкладні речення

 6. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

  1. Звертання поширені й непоширені. Риторичне звертання. Розділові знаки при звертанні

  2. Вставні слова (словосполучення, речення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням

 7. Речення з відокремленими членами

  1. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення (також уточнювальні)

  2. Розділові знаки при відокремлених членах речення