Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Написання часток Теорія з теми «Правопис часток»

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. З'ясуй правопис 1 вид - рецептивний легке 1Б. Застосування правил правопису часток разом, окремо та через дефіс.
2. Написання часток через дефіс 1 вид - рецептивний легке 1Б. Застосування правил написання часок через дефіс.
3. Вибери: же чи ж, би чи б. 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Завдання на стосування вживання часток же(ж), би(б).
4. Написання часток окремо 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Застосуання правил написання часток окремо.
5. Частка то 3 вид - аналіз середнє 3Б. Формування умінь написання частки то разом, окремо або через дефіс в залежнсті від розряда.
6. Написання часток через дефіс у займенниках та прислівниках 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Правопис через дефіс займенників та прислівників, утворених за допомогою часток будь-, казна-, хтозна -, бозна-, - небудь.

Додаткові завдання (приховані від учнів)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Правопис часток через дефіс Інший легке 1Б. Вправа на формування навичок написання часток через дефіс.
2. Частки бо-, но-, то-, от-, -таки Інший середнє 3Б. Фрмування навичок написання часток бо-, но-, то-, от-, -таки разом та через дефіс.
3. Частка таки Інший середнє 1Б. Вправа на формування навичок написання через дефіс і окремо частки таки.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Правопис часток» 00:10:00 середнє 3Б. Перевірка знань про правопис часток разом, окремо та через дефіс

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Правопис часток» 00:15:00 середнє 7Б. Закріпити знання про написання часток, уміти знаходити і пояснювати орфограми в частках за допомогою правил.
2. Перевірна рбота з теми «Правопис часток». 00:25:00 середнє 11Б. Формування навичок правильного написання часток. Уміння пояснювати орфограми щодо правопису часток.