Теорія:

Дієприкметник із залежними словами називається дієприкметниковим зворотом.
Приклад:
Хліба, / змиті дощем /, яскраво зеленіли.
Милують очі / старанно оброблені / поля.
ОС, / ДЗ /, … .
ДЗОС.
Дієприкметниковий зворот у реченні виконує роль поширеного означення.
Слова, які відповідають на питання дієприкметника, називаються залежними від нього словами: змиті (чим?) дощем; оброблені (як?) старанно.
Іменник або займенник, від якого залежить дієприкметниковий зворот, називається означуваним словом.
Від означуваного слова до дієприкметника можна поставити тільки одне питання: хліба (які?) змиті дощем; поля (які?) старанно оброблені.
Зверни увагу!
Слід розрізняти одиничні дієприкметники (вірш прочитаний) від дієприкметникових зворотів (вірш, виразно прочитаний учнем).
Відокремлення комами дієприкметникового звороту.
Дієприкметниковий зворот в усній мові виділяється паузою, а на письмі відокремлюється комами.
Зверни увагу!
Відокремлення звороту залежить від його місця щодо означуваного слова.
Дієприкметниковий зворот ВІДОКРЕМЛЮЄТЬСЯ:
  • якщо стоїть після означуваного слова;
3 путі далекої вернувся машиністукритий порохом, увесь пропахлий димом (М. Рильський).
  • якщо стосується особового займенника;
Усе ще зачудований, я сів у саду під яблунею (Є. Гуцало).
  • якщо стоїть перед означуваним словом і має додатковий обставинний відтінок (до нього можна поставити питання чому? за якої умови? незважаючи на що?).
Наляканий громовицею, кінь тихенько заіржав (М. Стельмах).
  • якщо стоїть перед означуваним словом і відділений від нього іншими членами речення (особливо присудком).
Наснажена життям, аж весела йтиме гроза (О. Гончар).
 
Дієприкметниковий зворот НЕ ВІДОКРЕМЛЮЄТЬСЯ:
  • якщо стоїть перед означуваним словом (не має обставинного відтінку й означуване слово — іменник).
Глибоко приховані спогади бентежили Олену.
  • якщо дієприкметниковий зворот виступає присудком.
Мій перший вірш (який він є?) написаний в окопі.