Теорія:

Не з дієприкметниками
Зверни увагу!
В українській мові правопис дієприкметників з НЕ має спільні правила із самостійними частинами мови — іменни­ками, прикметниками та дієсловами. Однак є і свої особли­вості.
У написанні НЕ з дієприкметниками керуйся наступними правилами.
                                           
                                              Не з дієприкметниками пишеться
Разом
Окремо
коли дієприкметник без НЕ не вживається: Нечуваний спокій настав у нашій, родині.
коли у реченні є протиставлення: На­вколо лежали поля не засіяні, а зорані.
коли при дієприкметнику немає пояснювального слова: Я по­бачив на столі незавершений  твір.коли при дієприкметнику є пояснювальне слово:Я по­бачив на столі не завершений письменником твір.
 
 
 коли дієприкметник виступає присудком: Щоденник не заповнений. 
 
Зверни увагу!
Не варто плутати дієприкметники з НЕ і дієприкметники з префіксом НЕДО-, які завжди пишемо разом.
Написання -Н- у дієприкметниках та -НН- у прикметниках дієприкметникового походження
У пасивних дієприкметниках, утворених за допомогою суфіксів -Н-, -ЕН-, -ЄН-, завжди пишеться одна буква -Н-: посаджений, згаданий, озброєний.
В українській мові дієприкметники можуть втрачати властиві їм дієслівні ознаки й переходити до розряду прикметників. У цьому випадку вони виражають уже постійну ознаку і не можуть мати при собі залежних слів.
У прикметниках дієприкметникового походження суфікси -АНН-, -ЕНН-, -ЄНН-, що вказують на можливість чи неможливість (невблаганний, нескінченний) або на високу міру ознаки (височенний) пишуться з двома буквами -НН-.
Зверни увагу!
На відміну від дієприкметникових такі суфікси завжди наголошені.
Порівняйте: неоцІнений товар (дієприкметник); неоцінЕнний скарб (прикметник).
Буква і в дієприкметниках чоловічого й середнього роду.
У відмінкових закінченнях дієприкметників чоловічого й середнього роду однини та в множині вимовляється [и] і пишеться и: оновлений, оновленим, оновлених.
Літера і пишеться в одній із форм М. в. дієприкметників чоловічого роду: (на якім?) на оновленім, а також у формах Д. в. і М. в. дієприкметників жіночого роду та в Н. в. множини: (на якій?) на оновленій, (які?) оновлені.
Як визначають відмінкове закінчення дієприкметника?
Зверни увагу!
Щоб визначити відмінкове закінчення дієприкметника, треба знати рід, число і відмінок іменника, від якого залежить дієприкметник. За ним визначаються рід, число і відмінок дієприкметника: з новоприбулим пасажиром; над розквітлою трояндою; посеред висохлого озера.