Теорія:

Дієприслівниковий зворот — дієприслівник разом із залежними від нього словами. 
Приклад:
Відлітаючи у вирій, курличуть у синьому небі журавлі.
У реченні дієприслівниковий зворот завжди є обставиною.
 
На письмі дієприслівниковий зворот завжди виділяють комою або комами незалежно від його місця в реченні:
Дністер тече, розштовхуючи гори.
Дністер, розштовхуючи гори, тече.
Розштовхуючи гори, Дністер тече.
Зверни увагу!
В усному мовленні дієприслівникові звороти виділяють паузами.
Одиничний дієприслівник у речення теж відокремлюється комами.
Співаючи, ідуть дівчата.
 
Не відокремлюється комами:
1) Дієприслівниковий зворот фразеологічного типу, якщо він стоїть безпосередньо після присудка: Дівчата бігли не чуючи ніг.
2) одиничний дієприслівник, який стоїть після присудка й означає спосіб дії (відповідає на питання як?): Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть.
 
Культура мови. Побудова речень із дієприслівниковими зворотами.
Зауважте! Дія, названа дієприслівником, повинна стосуватися в реченні того ж діяча, що й дія, названа присудком. Отже, у реченні, де є дієприслівниковий зворот, повинно бути дієслово-присудок.
Іншими словами: основна і додаткова дії виконуються одним і тим самим предметом-підметом.
Сонце (предмет-підмет)жбурляє(основна дія — присудок) пригорщі золота, всесвітом граючи(додаткова дія) в росах тремких.
 
Неправильно
Правильно
Побачивши друзів, мене охопила радість.
Коли я побачив друзів, мене охопила радість./
Побачивши друзів, я зрадів.
 
Не може мати дієприслівникового звороту односкладне речення.
Неправильно
Правильно
Перебуваючи в Парижі, мені хочеться відвідати Лувр.
Перебуваючи в Парижі, я хочу відвідати Лувр.