Теорія:

В українській мові існує три форми часу: минулий, теперішній, майбутній.
Час дієслова визначають за моментом повідомлення про дію.
 
Часи дієслів.png
Творення дієслів минулого часу
Дієслова минулого часу утворюються додаванням до основи неозначеної форми суфікса –в- у чоловічому роді та суфікса –л- у формі жіночого та середнього роду й у множині: малював, малювала, малювало, малювали.
Зверни увагу!
Основу інфінітива виділяємо в неозначеній формі дієслова після відкидання суфікса –ти: принести.
Деякі форми дієслів минулого часу чоловічого роду утворюється без суфікса, якщо основа неозначеної форми закінчується на приголосний: бігти — біг, нести — ніс.
Зверни увагу!
У дієсловах минулого часу без суфікса відбувається чергування голосних о — і, е — і в корені: могти — міг, мести — мів.
Особливості творення форми чоловічого роду минулого часу дієслів із суфіксом -ну-
Дієслова із суфіксом -ну-, що означають тривалу недоконану дію, у минулому часі мають паралельні форми.
Приклад:
Мерзнути — мерз, мерзнув; мокнути — мокли, мокнули.
Дієслова із суфіксом -ну-, що мають одноразову чи раптову дію, у минулому часі мають одну форму.
Приклад:
Стрибнути — стрибнув, крикнути — крикнув.
Дієсліва майбутнього часу.
Дієслова майбутнього часу мають три форми:
  • просту доконаного виду: наберу, наберемо, стану, накличеш, занесете;
  • складну недоконаного виду: інфінітив + суфікс -м- + особові закінчення: учитимеш, знатимеш, знатимуть;
  • складену недоконаного виду: інфінітив + бути в особових формах: буду знати, будеш знати.
Зверни увагу!
Інколи між допоміжним дієсловом бути та неозначеною формою дієслова, які утворюють складену форму майбутнього часу, в реченні можуть стояти інші слова:
Буду я навчатись мови золотої (А. Малишко).
Буде в пісні жить моя душа ( П. Воронько).
Чергування голосних в особових формах
Чергування.png
Джерела:
Українська мова: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О.М. Горошкіна, Л.О. Попова. — К.: Грамота, 2015.
Українська мова: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О.П. Глазова. — К.: Видавничий дім «Основа», 2016.
Українська мова: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, М.Г. Жук, 2015.