Теорія:

НЕ з дієсловами пишеться здебільшого окремо: не читати, не думати, не йти, не хотіти (НЕ — заперечна частка).
Розглянемо випадки, коли  НЕ з дієсловами пишеться разом.
  • Якщо без НЕ дієслово не вживається (НЕ є частиною кореня): нехтувати, незчутися, ненавидіти, неволити.
  • Разом НЕ пишеться в префіксі НЕДО-, який вказує на неповноту, половинчатість дії.
Недобачати (погано бачити),
недочувати (погано чути),
недочути (погано почути),
недолюблювати (відчувати неприязнь),
недосипати (мало спати),
недоїдати (голодувати),
недооцінювати (знижувати оцінку),
недовиконувати (виконувати неповністю).
Зверни увагу!
Необхідно розрізняти дієслова із префіксом НЕДО- і дієслова з префіксом ДО-, які означають доведення дії до кінця, перед якими вжито заперечну частку НЕ.
 
                                            Порівняймо
Разом (неповна дія)                                   Окремо (заперечення)
Недобачати (погано бачити)                  Не добачити (не помітити)
Недоїдати (голодувати)                          Не доїдати (залишати їжу)
 
Існує чотири дієслова, які пишуться з НЕ разом чи окремо залежно від їх значення:
  • неславити (ганьбити) — не славити (не прославляти);
  • нестямитися (втратити самовладання)  не стямитися (не прийти до свідомості, не встигнути збагнути);
  • нездужати (хворіти) не здужати (не могти, не подолати);
  • непокоїтися (хвилюватися) не покоїтися (не бути похованим, не лежати, не спочивати).
Зверни увагу!
Слід розрізняти заперечне слово НЕМАЄ (його можна замінити формою нема), у якому НЕ пишеться разом, і дієслово третьої особи однини теперішнього часу (він, вона або воно) НЕ МАЄ (він не має), з яким частка не пишеться окремо.
Приклад:
Справжній дружбі ціни немає (нема). Справжня дружба не має ціни.