Теорія:

Написання сполучників разом, окремо та через дефіс.
 
Сполучник Правопис.png
 
Розрізнення сполучників та однозвучних поєднань слів.
Сполучники ПРОТЕ, ЗАТЕ, ЩОБ, ЯКБИ, які пишуться разом, слід відрізняти від однозвучного поєднання повнозначного слова (займенника чи прислівника) з прийменником або часткою, які пишуться окремо.
Сполучник як службове слово:
  • поєднує члени речення або окремі речення, а, отже,членом речення не буває і не
    відповідає на питання (на питання може відповісти все підрядне речення, а не сполучник);
  • можна заміняти іншими синонімічними сполучниками: якби — коли б, щоб — аби, проте — однак, зате — але.
Однозвучні сполучення слів:
  • виступають членами речення, до них можна поставити питання;
  • не можна замінити сполучниками.
Приклад:
На гору доступитися нелегко, зате з гори зручніше бо­ронитись. — На гору доступитися нелегко, але з гори зручніше бо­ронитись.
Повинна дякувати мамі (за що?)за те, що бу­дила рано, навчила всього робити.
Зверни увагу!
Сполучники ЯКБИ, ЩОБ легко відрізнити від омонімічного сполучення прислівника ЯК із часткою БИ або знайменника ЩО з часткою Б, оскільки на сполучник ЯК та займенник ЩО виразно падає наголос.
Сказав, щоб(аби) усі прийшли. — Що́ б ви сказали, коли б я не приїхав?
Якби(коли б) тут був мій товариш! — Я́к би краще виконати завдання!
Зверни увагу!
Також частки БИ, Б можна поставити в іншому місці в реченні. Зазвичай, після дієслова умовного способу.
Що ви сказали б, коли б я не приїхав?
Як краще би виконати завдання?