Теорія:

Розглянь запропонований теоретичний матеріал та пригадай відоме про розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.
Розділові знаки в реченні зі звертаннями.
Звертання — слово або сполучення слів, що називає особу або предмет, до якого звертається мовець.
Приклад:
Не тремти, моя берізонько, стій під зливою, не гнись.
image089_93.jpg
Умовні скорочення: ЗВ — звертання.
Розділові знаки в реченні зі вставними словами.
Вставні слова виражають особисте ставлення мовця до висловленої ним думки.
Вони не несуть нової інформації, а лише певним чином оцінюють, уточнюють основне повідомлення.
Вставними можуть бути слова бач, бачиш, бачте, безперечно, безсумнівно, безумовно, бувало, видимо, видно, відома річ, власне, головне, головним чином, далебі, до речі, звичайно, звісно, здавалось, здається, значить, зрозуміло, кажуть, коротко кажучи, либонь, мабуть, між іншим, мовляв, може, можливо, навпаки, на жаль, на мій погляд, на нашу думку, наприклад, нарешті, на щастя, немає сумніву, отже, очевидно, певна річ, певно, по-перше, по-друге, правда, проте, однак, сказати б, справді, щоправда, як видимо, ясна річ і деякі інші.
Вставні слова можуть стояти на початку, в середині та в кінці речення.
Для виділення вставних слів на письмі вживається кома.
Приклад:
На щастя, сьогодні буде гарна погода.
У статті я, звичайно, не охоплюю всіх проблем розвитку.
Будь сильним і мужнім, будь ласка.
Розділові знаки в реченні з однорідними членами.
Однорідними є члени речення, які відповідають на те саме питання та стосуються одного й того самого слова в реченні.
Приклад:
А тим часом місяць пливе оглядати і небо, і зорі, і землю, і море (Т. Шевченко).
Однорідні члени речення вимовляються з перелічувальною інтонацією та можуть бути з'єднані за допомогою сполучників або без них.
О, О, О
О і О
О, О і О
і О,  і О
О, і О, і О
О і О, О і О
О, а О
О, але О
О або О
Розділові знаки при прямій мові.
Пряма мова — це чужа мова, передана дослівно від імені того, кому вона належить.
Слова, що вказують, кому належить пряма мова і як вона висловлена, називаються словами автора.
Пряма мова береться з обох боків у лапки.
Пригадай основні схеми речень із прямою мовою:
img6.jpg
Умовні скорочення: П, п — пряма мова; А, а — слова автора.