Теорія:

Обставина — це другорядний член речення, що вказує на місце, час, умову, причину, спосіб дії або її інтенсивність.
Обставина відповідає на запитання як? де? коли? звідки? чому? навіщо? якою мірою? яким чином? тощо.
Обставину підкреслюємо так: обставина.
Найчастіше в ролі обставини виступають прислівники, дієприслівники, дієприслівникові звороти, іменники в непрямих відмінках з прийменниками чи без, інфінітиви, фразеологізми.
Приклад:
Удень  такої тиші нема.
Василь підвівся і наче хотів щось спитати, але, роздумавши, відійшов в куток балкона.
Низько над балконом схилившись, пахучі гілки високої липи лили хвилі ніжного аромату.
Я, може, піду на свій балкон пити чай та їсти ягоди (З творів Н. Романович-Ткаченко).
Щастя потрібно шукати не в тридев'ятому царстві, а поруч.
Види обставин за значенням
ВидЩо  означаєНа які запитання відповідаєПриклади
Спосіб дії Спосіб здійснення дії, вияву ознакияк? яким способом?Сидів навпочіпки.
Міри й ступеняІнтенсивність дії чи ознаки, міри їх виявуякою мірою? як часто? скільки разів?Гукнув двічі.
МісцяМісце дії,  напрям руху                      де? куди? звідки?              Побігли вперед.
ЧасуЧас дії, її часову межуколи? з якого часу? доки? відколи? як довго?Не повертався протягом трьох років.
ПричиниПричину, підставу діїчому? з якої причини? через що?Сказав спересердя.
МетиМету діїнавіщо? з якою метою? для чого?Покликали обідати.
УмовиУмову, за якої відбувається діяза якої умови?Концерт відбудеться за  наявності глядачів.
ДопустуУмову, всупереч якій відбувається діянезважаючи на що? усупереч чому?Писав попри заборону.
Зверни увагу!
Інколи важко розрізнити обставину й додаток, виражених іменником із прийменником.  Тому керуємося таким правилом: іменник із конкретним предметним значенням у реченні виступає додатком, а іменник, що вказує на місце, час, причину, умову дії, — обставиною. У більшості випадків, коли до іменника можна поставити два запитання (додатка й обставини), то цей другорядний член речення — обставина:  попрямували (до чого?куди?) до вольєрів із тиграми.
Джерела:
Заболотний О. В. Рідна мова: підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. /О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. К. : Генеза, 2008, 240 с.
Авраменко О. Українська мова: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. /О. Авраменко, Т. Борисюк, О. Почтаренко. К. :  Грамота, 2016, 176 с.
Міляновський Е. Шкільний довідник з української мови. 5-11 клас.Видання 7, виправлене. Тернопіль: Підручники й посібники, 2006. 208 с.