Теорія:

Пишемо через дефіс або окремо
Якщо спочатку йде родове (ширше), а потім видове (вужче) поняття, то прикладки пишемо окремо, а якщо навпаки — то через дефіс.
Приклад:
Риба  карась, карась-рибагриб мухомор, мухомор-гриб.
Через дефіс пишемо прикладки, якщо означальний іменник входить до складу терміна.
Приклад:
Гриб-паразит, жук-короїд, заєць-русак, заєць-біляк, льон-довгунець, льон-кучерявець, льон-сирець.
Якщо спочатку йде загальна назва, а потім власна, то прикладка пишеться окремо, а якщо навпаки — то через дефіс.
Приклад:
Ріка Дунай, Дунай-ріка, гора Еверест, Еверест-гора.
Якщо близька до прикметника прикладка стоїть перед означуваним словом, то пишемо окремо,  а якщо навпаки — то через дефіс.
Приклад:
Хвалько (хвалькуватий) Павло, Павло-хвальконечема (нечемний) сусід, сусід-нечема.
Пишемо через дефіс, якщо означуваний і означальний іменники можуть мінятися місцями, але означальну роль виконує другий іменник (він характеризує предмет чи особу за віком, фахом, національністю, заняттям).
Приклад:
Дівчина-вірменка і вірменка-дівчина, учитель-фізик і фізик-учитель, поет-початківець і початківець-поет.
Якщо прикладкою є загальноприйняті в побуті назви людей, то вона пишеться без дефісадобродій Степан, добродій  лікар, пан професор.
Зверни увагу!
Прикладка може вводитися в речення за допомогою слова як. У такому випадку вона відповідає на запитання у ролі кого?

Вишиванка як символ України відома далеко за її межами (вишиванка відома в ролі кого? символа України).

Уникайте суржикової конструкції «у якості когось»!

Правильно: Липа корисна як лікарська рослина.

Неправильно
: Липа корисна в якості  лікарської рослини.
Пишемо в лапках
Назви газет, журналів, установ, творів мистецтва, продуктів пишемо з великої літери і в лапках.
Приклад:
Журнал «Дивослово», завод «Арсенал», ресторан «Астур», оповідання «Федько-халамидник», торт «Київський».
Прикладки, що приєднуються словами імені, на ім'я, пам'яті, у лапки не беремо: Львівський національний університет імені І. Франка.