Теорія:

Означення є неоднорідними й кому між ними НЕ ставимо, якщо:
  1. прикметники-означення характеризують предмет із різних боків (між ними не можна поставити сполучник \(і\)): Дрібнюсінькі надокучливі істоти хмарою майнули у пошуках теплокровних тварин  (А. Давидов).
     
  2. з двох означень перше поширене (словосполучення), а друге непоширене (прикметник або дієприкметник): Стрімка вода спінила залишки потемнілих на сонці снігових заметів (А. Давидов).
     
  3. означення виражені сполученням займенника й прикметника (твоя улюблена пісня), якісного й відносного прикметників (вишнева вовняна спідниця), якісного й присвійного прикметників (гостинний братів дім).
Зверни увагу!
Кожне попереднє з неоднорідних означень стосується всього подальшого словосполучення, а не безпосередньо означуваного (пояснюваного) слова. Неоднорідні означення найчастіше стоять перед означуваним словом, але можуть бути й після нього.
 
Неоднорідні означення.png
Джерела:
Авраменко О. Українська мова: підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закл./Олександр Авраменко, Тамара Борисюк, Ольга Почтаренко. К.: Грамота, 2016. 176 с.
Авраменко О. Українська мова та література: Довідник. Завдання в тестовій формі: І ч./Олександр Авраменко, Марія Блажко. К..: Грамота, 2019. 496 с.
Сучасна українська мова: Підручник / О.Д. Пономарів,В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; за ред. О.Д. Пономарева.. 4-те вид. К.: Либідь, 2008.. 488 с.