Теорія:

Як ти вже знаєш, речення може ускладнюватися однорідними членами — словами, що стосуються одного й того слова, відповідають на одне й те ж запитання, є однією частиною мови й виконують одну й ту ж синтаксичну роль. Але в реченні може бути кілька груп (рядів) однорідних членів.
Розглянемо два випадки.
 
І. Ряди однорідних членів стосуються різних слів.
 
Ті долини здалека ніби дишуть тобі в лице холодком, лісовою вогкістюманять до себе в тінь густого старого лісу (І. Нечуй-Левицький).
 
1-й ряд: однорідні присудки. Від підмета \(долини\) ставимо запитання що роблять? до присудків \(ніби\) \(дишуть\), \(манять\).                  
 
Screenshot_29.png
 
2-й ряд: однорідні обставини. Від присудка \(ніби\) \(дишуть\) ставимо запитання як? до обставин \(холодком\), \(вогкістю\).
 
Screenshot_32.png
 
ІІ. Ряди однорідних членів стосуються одного слова.
 
Кайдаш робив панам і селянам   вози, борониплуги та рала (За І. Нечуєм-Левицьким).
 
1-й ряд: однорідні додатки. Від присудка \(робив\) ставимо запитання кому? до додатків \(панам\), \(селянам\).
  
Screenshot_27.png
 
2-й ряд: однорідні додатки. Від присудка \(робив\) ставимо запитання що? до додатків \(вози\), \(борони\), \(плуги\), \(рала\).
 
Screenshot_26.png
Зверни увагу!
В одному ряді розташовані слова, що виконують однакову синтаксичну роль, стосуються одного слова й відповідають на одне запитання!