Теорія:

Способи вживання сполучників
Однорідні члени речення поєднуються за допомогою одиничних, повторюваних і парних сполучників.
 
Одиничні сполучники (і, й, та, а, але, або, чи) вживаються тільки між двома однорідними членами речення:  О й О.
 
Повторювані сполучники (і... і, ні... ні, або... або, чи... чи, то... то) повторюються два або більше разів підряд:  і О, і О, і О.
 
Парні сполучники (не тільки... а й , не тільки... але й, як... так і, як не… так, хоч... але) вживаються двома частинами при двох різних однорідних членах речення. Перша частина ставиться перед першим компонентом ОЧР, а друга — перед другим: не лише О, а О.
Screenshot_17.png
 
Розділові знаки між однорідними членами речення
Між однорідними членами речення ставиться кома, зрідка — тире чи крапка з комою.
Screenshot_18.png
Зверни увагу!
Кома ставиться між всіма  однорідними членами також тоді, коли частина з них з'єднана повторюваними сполучниками, а інші — за допомогою інтонації. У такому випадку кому ставимо вже перед першим сполучником:  О, і О, і О, О, О.
 
Час від часу він замовляв для дослідів те чи інше: сірку, свинець, і живицю, і крейду, бурштин, віск, селітру (Є. Шморгун).
Зверни увагу!
Між однорідними членами речення, з'єднаними парними сполучниками, кома ставиться перед другим сполучником  як..., так і; хоч..., але;  не тільки..., але й: не тільки О, а й О.

Не тільки її, а й матір стару стали цуратися люди (Панас Мирний).
Screenshot_31.png