Теорія:

При однорідних членах речення можуть бути узагальнювальні слова.
Узагальнювальні слова — це слова, що об'єднують однорідні члени речення в одну групу. Вони є спільними стосовно усіх істот, предметів, явищ, дій, понять, які названі однорідними членами.
Приклад:
Стара пані немов одужала: коливає з кімнати до кімнати, виглядає у кожне віконце на шлях і нас туряє за село дивитись (Марко Вовчок).
Узагальнювальні слова відповідають на те ж саме запитання, що й однорідні члени, й виконують ту ж синтаксичну роль.
Приклад:
Хто вже його не бив: і ланові, і кухарки, і скотарі, і свинопаси (В. Винниченко).
 
Блукаючи по двору й поза оборою, він радів усьому: кожній бур’янині, комашцісонцюптахам (П. Ванченко).
У ролі узагальнювальних слів найчастіше виступають:
  • іменники;
  • займенники усі, кожен, кожний, ніхто, ніщо, все тощо;
  • прислівники усюди, ніде, завжди, скрізь тощо.
Зверни увагу!
Іменники та займенники, що виступають узагальнювальними словамизавжди узгоджуються за відмінками з однорідними членами, яких вони стосуються.
Зверни увагу!
Найчастіше узагальнювальними словами виступають родові поняття, а однорідними членамивидові. Не слід в один однорідний ряд вводити і родові, і видові поняття
  
ПОРІВНЯЙ: У саду росли квіти: тюльпани, конвалії,  нарциси. — У саду росли тюльпани, конвалії, квіти, нарциси.

Тюльпани, конвалії, нарциси і є квітами. Саме це слово (родове поняття) і слугує стосовно назв квітів (видових понять)  узагальнювальним