Методична рекомендація:

Методичні вказівки

Номер Назва Опис
1. Методична рекомендація

Теорія

Номер Назва Опис
1. Узгодження підмета з присудком Формування знань, умінь і навичок із теми «Узгодження головних членів речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос».
2. Порядок слів у реченні Формування мовної компетентності з теми «Узгодження головних членів речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос».
3. Логічний наголос Формування знань про логічний наголос, уміння виділяти слова в реченні.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Прямий порядок слів у реченні 3 вид - аналіз легке 1Б. Удосконалення вивченого про прямий і зворотний порядок слів.
2. Обери форму 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Удосконалення вивченого про узгодження підмета з присудком.
3. Речення, що потребує редагування 3 вид - аналіз середнє 1Б. Уміння редагувати речення, знаходити помилки в побудові речення.
4. Акцентуємо увагу 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Завдання для вдосконалення вивченого про логічний наголос.
5. Поезія — це завжди неповторність... 3 вид - аналіз середнє 1Б. Закріплення вивченого про інверсію.
6. Місце вставного слова в реченні 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Уміння визначати роль вставних слів у реченні, їх вплив на розуміння змісту речення.
7. Форма присудка 3 вид - аналіз середнє 2Б. Удосконалення вивченого про узгодження однорідних підметів із присудком.
8. Простий чи складений підмет? 3 вид - аналіз середнє 2Б. Закріплення вивченого про узгодження присудка зі складеним підметом.
9. Абревіатура й форма присудка 3 вид - аналіз середнє 2Б. Удосконалення вивченого про узгодження підмета й присудка.
10. Увага: кількість! 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Закріплення вивченого про узгодження присудка з підметом, вираженим поєднанням числівника з іменником.
11. Увага: дія! 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Закріплення вивченого про узгодження присудка з підметом, вираженим поєднанням числівника з іменником.
12. Визнач тему й рему 3 вид - аналіз важке 6Б. Уміння аналізувати речення, текст, визначати тему й рему.
13. Помандруємо? 1 вид - рецептивний важке 2Б. Удосконалення знань, умінь і навичок із теми «Узгодження головних членів речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос». Удосконалення знань із географії, історії.
14. Якого роду слово? 1 вид - рецептивний важке 2Б. Повторення вивченого про рід невідмінюваних іменників. Удосконалення вивченого про узгодження присудка з підметом.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренувальні вправи з теми «Узгодження головних членів речення. Порядок слів у реченні» 00:10:00 середнє 5Б. Завдання для удосконалення вивченого теоретисного матеріалу з теми «Узгодження головних членів речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Узгодження головних членів речення. Порядок слів у реченні» 00:15:00 середнє 5Б. Завдання для систематизації вивченого з теми «Узгодження головних членів речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос».
2. Перевірна робота з теми «Узгодження головних членів речення» 00:20:00 середнє 8Б. Завдання для перевірки знань із теми «Узгодження головних членів речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос».