Теорія:

У безсполучникових складних реченнях вживаються такі розділові знаки: кома, крапка з комою, двокрапка, тире.
Який знак треба ставити між частинами БСР, залежить від смислових відношень між його частинами.
  • Кома — при одночасності, послідовності подій, явищ (можна поставити сполучник і):
Рефрижератор швидко наближався, втиснутися перед ним не було жодної змоги (М.Кідрук).
  • Крапка з комою — якщо частини БСР більш поширені (мають свої розділові знаки) і далекі за змістом:
Уже горіли мохнатими і червоними, як жар, шапками будяки, дихаючи солодким медвяним душком; цілими озерами поміж трав біліли соромливі невісточки в жовтих шапочках і білих віночках з пелюсточок навколо голівок (Г.Тютюнник).
  • Двокрапка
— при з'ясуванні, доповненні: Бачу здалеку: хвиля іскриста грає вільно по синьому морю (Леся Українка).

— при поясненні: Іноді повітря здригалося: громом сповіщав про себе травень.
 
— якщо друга частина виражає причину того, про що йдеться в першій: Сулима веселився: на чайках прибули козаки з визволеними побратимами (За А.Кащенком).
  • Тире
— зміст частин протиставляється або зіставляється (можна вставити сполучники а, але): Упав тиран — прокинувся народ (П.Тичина).

— при порівнянні (можна вставити сполучники як, наче): Подивилась ясно — заспівали скрипки (П.Тичина).

— якщо перша частина вказує на час або умову того, про що йдеться в другій (можна вставити сполучники коли, якщо, хоч):
Посієш вчасно — вродить рясно (Нар.тв.). Прийдеш увечері до мене — поговоримо.

— якщо друга частина виражає наслідок або висновок з того, про що йдеться в першій (частини можна з'єднати сполучником так що): Сніги спровадила весна — зазеленіло поле.
— раптову зміну подій: Випалило враз кілька сот мушкетів — велика турецька галера поринула у воду (А.Кащенко).
  
Зверни увагу!
Щоб правильно ставити розділові знаки між частинами БСР, треба правильно визначати смислові відношення між ними.
Джерела:
1. Вороніна В.І. Українська мова: підручник для 9 класу загальноосвітн. навч. закл./ За ред. проф. Чабаненка В.А. — Запоріжжя: Прем'єр, 2004. — 144с.
2. Олійник О.Б. Українська мова: Підручник для 8-9 кл. середньої школи. — К.: «Альфа», 1997. — 432с.
3. Українська мова: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Голуб Н.Б., Ярмолюк А.В. – К.: Педагогічна думка, 2017. – 308 с.
4. Українська мова: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Заболотний В.В., Заболотний О.В. – К.: Генеза, 2017. – 269 с.