1. Способи передачі чужого мовлення

  1. Пряма й непряма мова. Діалог

  2. Цитата

 2. Складне речення

  1. Поняття про складне речення

 3. Складносурядне речення

  1. Поняття про складносурядне речення

  2. Розділові знаки в складносурядному реченні

 4. Складнопідрядне речення

  1. Поняття про складнопідрядне речення

  2. СПР з підрядними означальними

  3. СПР з підрядними з'ясувальними

  4. СПР з підрядними обставинними місця й часу

  5. СПР з підрядними обставинними порівняльними, способу дії й ступеня

  6. СПР з підрядними обставинними умови, мети, причини, наслідковими й допустовими

  7. Складне речення з кількома підрядними

  8. Систематизація вивченого про складнопідрядне речення

 5. Безсполучникове складне речення

  1. Поняття про БСР. Розділові знаки в БСР

 6. Складне речення з різними видами зв'язку

  1. Використання сполучникового та безсполучникового зв'язку в складному реченні

 7. Текст

  1. Текст