Теорія:

Складним  називається речення, яке має дві (чи більше) граматичні основи. Частини складного речення, поєднані за змістом, інтонаційно та граматично, будовою подібні до простих речень.
Засобами зв'язку між частинами складного речення є зміст, інтонація, сполучники й сполучні слова.
 
Між частинами складного речення можуть стояти такі розділові знаки: кома, двокрапка, тире, крапка з комою. Є випадки, коли розділових знаків між частинами складного речення немає.
 
Залежно від способу поєднання частин складні речення поділяються на:
1. Складні сполучникові речення (між частинами є сполучник сурядності чи підрядності або сполучне слово).
Приклад:
Змінюватимуться часи, але пісня завжди залишатиметься душею української нації. (Сполучниковий зв'язок; сполучник але). 
[   ], але [   ].
 
Степанко радий старатися, хоч і страшнувато було (В. Шкляр). (Сполучниковий зв'язок; сполучник хоч). 
[   ], (хоч ).
 
Вона не знала, що й думати. (Сполучниковий зв'язок; сполучне слово що). 
[   ], (що ).  
Складні сполучникові речення, у свою чергу, поділяють на два види:
Складносурядне речення  (частини його рівноправні, незалежні й поєднані сполучниками сурядності)
Приклад:
Василько показав свій щоденник, і дід посміхнувся.      [   ], і [   ]
Складнопідрядне речення  (одна частина його є головною, друга залежною - підрядною; пов'язані вони сполучниками підрядності або сполучними словами; від головної частини до підрядної можна поставити запитання)
Приклад:
Василько показав свій щоденник (з якою метою?), щоб дід йому повірив. [   ],(щоб).
2. Складні безсполучникові речення  (частини поєднано інтонаційно без сполучників і сполучних слів).
Приклад:
Якісь таємничі, тривожні, болючі чуття опановують його серце під час молитви; щось щемить у нього в глибині душі (І. Франко).  [   ];[   ].
  3. Складні речення з різними видами зв'язку  (в одному реченні наявні сполучникові й безсполучникові зв'язки або сполучникові сурядні й підрядні).
Приклад:
Небо розквітало неквапно, наче стягнуто було з нього мережану заслону,погасли зірки, і незвідь-куди пропав блідий місяць (В. Шевчук). (У цьому реченні є сполучниковий підрядний зв'язок-сполучник наче; безсполучниковий звязок; сполучниковий сурядний зв'язок-сполучник і). [   ], (наче), [   ], і [   ].