Теорія:

До  складнопідрядних обставинних  належать речення, у яких підрядна частина  виступає щодо головної в ролі  обставини або уточнює обставину в головній частині. Залежно від виду обставини, яку замінює або уточнює підрядна частина, підрядні обставинні поділяються на підрядні часу, місця, причини, способу і ступеня дії, порівняльні, умови, допусту, мети.
Підрядні часу вказують на час дії або стану, про які йдеться в головному реченні, і відповідають на запитання коли? відколи? доки? як довго? Вони приєднуються до головного речення сполучними словами коли, як, як тільки, скоро, ледве, під час того як, після того як, з тих пір як. У головному реченні  деяким із названих сполучників можуть відповідати вказівні слова тоді, відтоді, доти.
Приклад:
Коло річки Толи спинились, коли переїхали міст. Лише від'їхали від юрти, як авто застрягло в піску (Гео Шкурупій). Як тільки качата помітили, що на них дивляться, зразу повитягали шийки, запищали (Г. Пагутяк).
Підрядна частина може стояти перед головною, в середині та після головної частини.
Складнопідрядні речення з підрядними часу можуть указувати на  відношення одночасності, послідовності, період тривання дії або стану, постійну повторюваність подій.
На часову межу (початковий або кінцевий момент) дії головного речення вказують сполучники і сполучні слова поки, доки, відколи, з того часу як, до того часу як, як тільки, тільки що, скоро, ледве. Різночасність, послідовність дій головного та підрядного речень виражається за допомогою складених сполучників  після того як, перед тим як, до того як.
Приклад:
Коли кипіння в радіаторі припиняється, знову їдемо, поки не закипить вода (Гео Шкурупій). Коли Григорій прибув до академії, то вже минуло два роки, як помер цей прославлений ректор і письменник. Хоч уже минув цілий рік, як письменник записав ці слова, але вони не втрачали гостроти, звучали ще вразливіше, коли готувався до подорожі  (І. Пільгук).
Зверни увагу!
Якщо  частини речення з'єднуємо сполучниками після того як, перед тим як, до того як, кому можна ставити і перед сполучником, і перед словом як.

Після того як скінчилась буря
, знову засвітило сонце.  Після того, як скінчилась буря, знову засвітило сонце.
Зверни увагу!
Якщо розділити комою складені сполучники на зразок у той час як, з того часу як, з тих пір як, від тієї пори як, складовою частиною яких виступає іменник, то речення з підрядного часу перетвориться на підрядне означальне.
 
ПОРІВНЯЙ.  З того часу, (з яко­го часу?)  як він почав ясніше формувати свої думки, свої ба­жання, потреба розумної, живої, корисної праці стала його безпремінною умовою життя (М. Коцюбинський). Вже люди, певне, від тієї  пори  тут не живуть, (від якої пори?)  як з раєм попрощались (Леся Українка) — означальна.

(коли?)  В той час як вербівські бурлаки розмовляли з робітниками, надійшов сам посесор (І. Нечуй-Левицький)
підрядна часу.
Особливістю складнопідрядних речень із підрядною часу є те, що насправді на час дії, про яку повідомляється в підрядній частині, може вказувати головна частина.
Приклад:
Поки авто витягали, що коштувало неймовірних зусиль, стемніло (Гео Шкурупій). Чверть століття минуло відтоді, як Панас Мирний написав про Миргород (І. Пільгук).
Зверни увагу!
Іноді підрядна часу набуває додаткового значення умови.

У його кріпацькі обов'язки входило іноді повартувати в ставці князя, поїхати куди-небудь з дорученням або перегнати князеву худобу на нове пасовисько, коли князь чомусь не міг цього зробити сам. Коли б зламався автомобіль, звідси не швидко можна було б вибратись (Гео Шкурупій). Я язик собі вирву, коли він, стілько літ даремно лежачи за зубами, не заговорить так, щоб і каміння завило (П. Мирний).
 
Якщо в такому реченні сполучники коли, як, поки можна замінити сполуч­никами якщо, якби то це речення слід уважати умовним (у ньо­му не йдеться про якийсь конкретний час).

(за якої умови?) [Якщо] Коли б такий автомобіль з'явився на вулицях Києва, його б лякались трамваї та мотоциклети (Гео Шкурупій).
Джерела:
Сучасна українська мова: Підручник / О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; за ред. О.Д. Пономарева., 4-те вид., К.: Либідь, 2008., 488 с.
Авраменко О. Українська мова : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч.закл. / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2017. — 160 с. : іл.