Теорія:

Різновидом СПР з підрядною ступеня й способу дії є підрядне порівняльне речення.
 
Складнопідрядним реченням з підрядною обставинною порівняльною частиною називається таке складне речення, у якому сказане в головній частині розкривається через порівняння  зі змістом підрядної частини. Підрядна порівняльна частина  відповідає на запитання як? подібно до чого? і приєднується до головної сполучниками як, мов (немов, мовби, немовби), ніби, наче (неначе, начебто).
Приклад:
В одному місці голосно виділявся цілий урочистий концерт, мовби хтось справляв весілля (М. Івченко).
Підрядна частина залежить від головної в цілому і відносно неї може займати будь-яке місце. У головній частині може бути прислівник так.
Приклад:
На новому місці хлопці почувалися так, неначе вилізли з чорної нори на світло денне (І. Багряний).
Зверни увагу!
Підрядні порівняльні  слід відрізняти від порівняльного звороту, який є частиною простого речення. На відміну від підрядного порівняльного речення, порівняльний зворот не має присудка. У складному реченні з підрядною порівняльною пропущений у підрядній частині присудок  можна легко відновити з головної частини. На нього вказують обставина, додаток та інший головний член. Такі речення називаються підрядними порівняльними неповними.
 
Мене жагуче вабить блакитне, прозоро-чисте небо; свіже, холодне, як лід, повітря й тепле сонце (М. Івченко) — порівняльний зворот.

Розгублю в дорозі дні золотокосі, як розгубить вітер листя у саду (Д. Фальківський) —
підрядне порівняльне повне речення.

Звуки, веселі, радісні, кудись підіймаються граціозними хвилями, як (підіймається) череда кізок під гору
(М. Івченко) — підрядне порівняльне неповне речення.
У складнопідрядному реченні з підрядною ступеня й способу дії  слово як є сполучним словом і виконує роль обставини, а в складнопідрядному реченні з підрядною порівняльною  — сполучником (не є членом речення).
Джерела:
Сучасна українська мова: Підручник / О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; за ред. О.Д. Пономарева., 4-те вид., К.: Либідь, 2008., 488 с.
Авраменко О. Українська мова : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч.закл. / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2017. — 160 с. : іл.