Теорія:

Складнопідрядні речення з підрядними мети — це такі конструкції, у яких підрядна частина означає мету дії головної частини й відповідає на питання для чого? з якою метою? навіщо?
Приклад:
Хотіла б я піснею стати
У сюю хвилину ясну,
Щоб вільно по світі літати,
Щоб вітер розносив луну... (Леся Українка)
Підрядна мети
— пояснює головну частину в цілому;
— приєднується до головної за допомогою сполучників щоб (щоби), аби (підсилені часткою «щоб тільки», «аби тільки»), для того щоб; а також виразів типу заради того щоб, на те щоб, з тим щоб; сполучники аби, щоби поширені здебільшого в усному мовленні;
— може стояти перед головною частиною, після неї, а зрідка й всередині її.
Приклад:
Щоб добре жити, треба добре робити (Нар.тв.)
І миті жодної не можна повернути, щоб заново по-іншому прожить (В.Симоненко).
Збирався подзвонити з заводу, (щоб не шукали їх з онуком), і не подзвонив (Ю.Яновський).
Сполучники типу для того щоб, заради того щоб, на те щоб, з тією метою щоб, з тим щоб можуть уживатися нерозчленовано й розчленовано, отже, кома ставиться один раз — або перед усім сполучником, або тільки перед щоб.
Приклад:
Ми зібралися для того, щоб привітати ювіляра.
Ми зібралися, для того щоб привітати ювіляра.
Джерела:
Вороніна В.І. Українська мова: підручник для 9 класу загальноосвітн. навч. закл./ За ред. проф. Чабаненка В.А. — Запоріжжя: Прем'єр, 2004. — 144с.
Зубков М.Г. Українська мова: Універсальний довідник. – Х.: ВД «Школа», 2004. – 496с.
Олійник О.Б. Українська мова: Підручник для 8-9 кл. середньої школи. — К.: «Альфа», 1997. — 432с.
Українська мова: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Заболотний В.В., Заболотний О.В. – К.: Генеза, 2017. – 269с.
Ющук І. П. Практикум з правопису і граматики української мови.— К.: Освіта, 2012.— 270 с.