Теорія:

Складнопідрядні речення з підрядними допустовими — це такі конструкції, у яких підрядна частина виражає думку, усупереч якій відбувається дія в головній частині,
 і відповідає на питання незважаючи на що?
Приклад:
Підрядна допусту
— приєднується до головної за допомогою
• сполучників хоч (хоча), хай (нехай), дарма що, незважаючи на те що, нащо
• чи сполучних слів (займенників і прислівників з часткою «не»): хто не, що не, який не, як не, скільки не,  коли не і под.
— пояснює всю головну частину;
— може займати будь-яку позицію відносно головної частини;
— якщо стоїть перед головною частиною, то в реченні використовуються протиставні сполучники а, та, зате, проте, однак, але
Приклад:
Хоч мати просила залишитися вдома, однак Сергій пішов до товариша.
Я звик економити, хоч грошей мені вистачає.
Була війна, (хоч ми її не знали), страшною.
Складені сполучники незважаючи на те що, дарма що на письмі звичайно не розриваються комами, але для інтонаційного виділення можна ставити кому й перед що.
Приклад:
Вони наважились покинути небезпечне місце, незважаючи на те що Остапові трудно було пускатися в далеку дорогу (М.Коцюбинський).
Довго співали дівчата, довго гуляли хлопці, незважаючи на те, що другого дня треба було рано встати (І.Нечуй-Левицький).
Джерела:
Вороніна В.І. Українська мова: підручник для 9 класу загальноосвітн. навч. закл./ За ред. проф. Чабаненка В.А. — Запоріжжя: Прем'єр, 2004. — 144с.
Зубков М.Г. Українська мова: Універсальний довідник. – Х.: ВД «Школа», 2004. – 496с.
Олійник О.Б. Українська мова: Підручник для 8-9 кл. середньої школи. — К.: «Альфа», 1997. — 432с.
Українська мова: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Заболотний В.В., Заболотний О.В. – К.: Генеза, 2017. – 269с.
Ющук І. П. Практикум з правопису і граматики української мови.— К.: Освіта, 2012.— 270 с.