Теорія:

Складносурядне речення (ССР) — це складне речення, яке має рівноправні частини, поєднані сполучником (сполучниками) сурядності.
Схема ССР: [ ], і [ ].
Приклад:
Світ великий, і в ньому живе багато людей. [ ], і [ ].
 
Не всі ідеальні, однак жити як у Бога за пазухою хоче кожний. [ ], однак [ ].
 
Часом у небі пропливала біла хмара або пролітала пташина. [ ] або [ ].
У складносурядному реченні не можна визначити ні головної, ні підрядної частини, а отже, не можна поставити питання від однієї частини до іншої. Засобами зв'язку між частинами ССР є сурядні сполучники:
 
1) єднальні
одиничні: і, й, та (в значенні і), також, притому, причому; та й; та ще й;
— повторювальні: і...і, ні...ні, ані...ані;
 парні: не тільки....а й, не лише...а й.
 
2) протиставні: а, але, та (в значенні але), зате, проте, однак, все ж;
 
3) зіставний: а;
 
4) розділові: або, чи, або...або, чи...чи, то...то, чи то...чи то, не то...не то, хоч...хоч.
Хоча частини ССР незалежні між собою, однак між ними існують різні смислові зв'язки, які виражають одночасність, послідовність, перелік, протиставлення, чергування, зіставлення, взаємовиключення дій, явищ, подій, станів, а також причиново-наслідкову залежність між ними.
У  ССР з єднальними сполучниками може передаватися:
 
1) одночасність подій: Ні повітря не ворухнеться, ні пташка не защебече (М.Коцюбинський);
 
2) послідовність подій: Пройшла гроза, і ніч промчала, і знову день шумить кругом (В.Сосюра);
 
3) причиново-наслідкова залежність між подіями: Стій за правду горою — і люди будуть з тобою (Нар.тв.).
У ССР з протиставними сполучниками явища можуть:
 
1) протиставлятися: Дерево стояло ще голе, однак на вітах його вже починалось пташине життя (Д.Бедзик).
 
2) зіставлятися (у змісті частин ідеться не про контрастні явища, які не протиставляються одне одному): Піч варила, а я солила (Нар.тв.).
У ССР з розділовими сполучниками може вказуватися:
 
1) на чергування явищ: То соловей витьохкував, то зозуля кувала.
 
2) на взаємовиключення явищ: Або слави добути, або дома бути.
Джерела:
Вороніна В.І. Українська мова: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. проф. Чабаненка В.А. - Запоріжжя.: Прем'єр, 2004. - 144 с.
Українська мова: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Голуб Н.Б., Ярмолюк А.В. - К.: Педагогічна думка, 2017. - 308 с.
Українська мова: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Заболотний В.В., Заболотний О.В.. - К.: Генеза, 2017. - 269 с.
Ющук І.П. Практичний довідник з української мови. - К.: "Рідна мова", 1998. - 223с.