Теорія:

За змістом і будовою текст та його частини  діляться на три смислові типи: розповідь, опис, роздум (міркування). Кожен з них має свою будову.
Розповідь – це повідомлення про якісь події, що розгортаються в часі.
Структура розповіді:
— початок дії (зав'язка або зачин)
— розвиток подій (у т.ч. кульмінація)
— кінець подій (розв'язка)
При цьому в розповідь може вводитись опис, роздум, діалог.
Опис – це висловлювання про певні ознаки, властивості предмета чи явища, що виявляються в один момент часу. В описі дається характеристика людей, предметів, явищ природи шляхом називання їх головних, суттєвих ознак.
Описи діляться на пейзажні, портретні, описи інтер’єру, характеристики людини, предметів, явищ.
   В описі предмета говориться про предмет («дане») та його ознаки («нове»).
   В описі місця – про місцезнаходження («дане»)  предметів(«нове»).
   В описі стану людини – про людину («дане») та її стан («нове»).
Структура опису:
— загальне враження
— опис деталей
— висновки
Роздум (міркування) — це висловлювання про причини якостей, ознак, подій.
Будова роздуму:
— теза (основне твердження, чітко сформульована думка);
— докази, аргументи (підтверджують висунуту тезу);
— висновок (випливає з доказів), узагальнення.
 
В основі роздуму лежать причиново-наслідкові відношення.