Теорія:

Іменники жіночого та чоловічого роду в орудному відмінку (ким? чим?) однини можуть мати закінчення -ою (-ом), -ею (-ем) або -єю (-єм).
Приклад:
2.png
Зверни увагу!
Щоб визначити, яку букву, що позначає голосний звук, треба писати в закінченні форми слова в орудному відмінку, необхідно орієнтуватися на кінцевий приголосний основи.
Іменники жіночого роду на -а (-я) з основою на твердий приголосний в орудному відмінку мають закінчення -ою.
Приклад:
Мама — мамою.
Іменники жіночого роду на -а (-я) з основою на м'який приголосний та [ж], [ш] або [ч] в орудному відмінку мають закінчення -ею.
Приклад:
Земля — землею.
Миша — мишею.
Огорожа — огорожею.
Задача — задачею.
Іменники жіночого роду на -а (-я) з основою на [й] в орудному відмінку мають закінчення -єю.
Приклад:
Надія [н а д' і й а] — надією.