Теорія:

Іменники жіночого та чоловічого роду в орудному відмінку (ким? чим?) однини можуть мати закінчення -ою (-ом), -ею (-ем) або -єю (-єм).
Приклад:
2.png
Зверни увагу!
Щоб визначити, яку букву, що позначає голосний звук, треба писати в закінченні форми слова в орудному відмінку, необхідно орієнтуватися на кінцевий приголосний основи.
Іменники чоловічого роду з основою на твердий приголосний в орудному відмінку мають закінчення -ом.
Приклад:
Вітер — вітром.
Іменники чоловічого роду з основою на м'який приголосний та [ж], [ш] або [ч] в орудному відмінку мають закінчення -ем.
Приклад:
День — днем.
Ніж — ножем.
Меч — мечем.
Ківш — ковшем.
Іменники чоловічого роду з основою на [й] в орудному відмінку мають закінчення -єм.
Приклад:
Край — краєм.