Теорія:

Речення — це група слів, зв'язаних між собою, що виражають закінчену думку.
Зверни увагу!
Зв'язок між словами в реченні можна встановити за допомогою питань.
Слова в реченні, що відповідають на певні питання, називаються членами речення.
Члени речення, які відносяться до того самого слова і відповідають на те саме питання, називають однорідними членами речення.
Щоб знайти однорідні члени, треба встановити зв'язок між усіма словами в реченні.
Приклад:
І барвінком, і рутою, і рястом квітчає весна землю …
 
Встановимо зв'язок між словами в реченні та відобразимо його на схемі.
 
Весна.png
 
Від слова «квітчає» ставиться одне й те ж питання до трьох слів:
квітчає (чим?) барвінком;
квітчає (чим?) рутою;
квітчає (чим?) рястом.
Отже, ці слова (барвінком, рутою, рястом) є однорідними членами речення. 
Зверни увагу!
Однорідними можуть бути підмети, присудки і другорядні члени.
Приклад:
Сонячне світло і тепло зігріло землю.
Зігріло (що?) світло;
зігріло (що?) тепло.
Світло, тепло — це однорідні підмети.
 
На перерві діти бігали, кричали, гралися.
Діти (що робили?) бігали;
діти (що робили?) кричали;
діти (що робили?) гралися.
Бігали, кричали, гралися — це однорідні присудки.
 
І барвінком, і рутою, і рястом квітчає весна землю …
квітчає (чим?) барвінком;
квітчає (чим?) рутою;
квітчає (чим?) рястом.
Барвінком, рутою, рястом —це однорідні другорядні члени.
Однорідні члени речення називають поняття, близькі за своєю сутністю.