Теорія:

 
Однорідні члени речення можуть поєднуватися за допомогою службових слів і (й), та, а, але, проте  та ін. Це сполучники.
 
Однорідні члени речення вимовляються з інтонацією пе­релічування або протиставлення.
 
Зверни увагу!
Якщо однорідні члени речення поєднанні сполучниками і (й), та — їх вимовляємо з перелічувальною інтонацією.
Приклад:
Наш обов’язок — сумлінно вчитися  і допомагати батькам.
Зверни увагу!
Якщо однорідні члени речення поєднанні сполучниками а, але, проте — їх вимовляємо з інтонацією протиставлення: перший однорідний член вимовляємо з підвищенням голосу, а другий — зі зниженням.
Приклад:
Осіннє сонце світить, але не гріє.
При однорідних членах можуть використовуватися певні розділові знаки.
Якщо однорідні члени речення вимовляють із перелічувальною інтонацією, то на письмі між ними потрібно ставити кому.
Приклад:
Вони надавали соковитості зображенням казкових квітів,  птахів,  звірів, рослинних орнаментів.
Якщо між двома  однорідними членами стоїть сполучник і (й), то перед сполучником кома не ставиться.
Приклад:
Наш обов’язок — сумлінно вчитися  і допомагати батькам.
Перед сполучниками а, але, кому треба ставити завжди.
Приклад:
Осіннє сонце світить,  але не гріє.