Теорія:

За означенням арктангенса числа для кожного дійсного x визначене одне число y=arctgx
Тим самим на всій числовій прямій визначена функція y=arctgx,x. 
Ця функція y=arctgx є оберненою до функції y=tgx,деπ2<x<π2 
Графік функції y=arctgx симетричний графіку функції y=tgx,деπ2<x<π2 відносно прямої y=x
 
 13.png
Графік функції y=arctgx
 
Основні властивості функції y=arctgx
 
1. Область визначення - множина всіх дійсних чисел
 
2. Множина значень - інтервал π2;π2 
 
3. Функція y=arctgx зростає.
 
4. Функція y=arctgx є непарною, оскільки arctg(x)=arctgx
Функції y=arcsinx,y=arccosx,y=arctgx,y=arcctgx називаються оберненими тригонометричними функціями.