Теорія

Завдання

1. Логарифм добутку

Складність: легке

2
2. Логарифм частки

Складність: легке

2
3. Формула переходу від однієї основи логарифма до іншої основи

Складність: легке

2
4. Сума логарифмів, логарифм степеня

Складність: легке

3
5. Основна логарифмічна тотожність (логарифм степеня)

Складність: середнє

4
6. Властивості логарифмів (степеня та добутку)

Складність: середнє

4
7. Властивостей логарифмів (степеня і частки)

Складність: середнє

4
8. Логарифм степені (добуток)

Складність: середнє

3
9. Логарифм степеня (частка)

Складність: середнє

5
10. Властивості логарифмів (степінь основи, основна логарифмічна тотожність)

Складність: середнє

7
11. Властивості логарифмів

Складність: важке

7
12. Формула переходу до нової основи (метод підстановки)

Складність: важке

7
13. Логарифм добутку (тригонометричний вираз)

Складність: важке

7
14. Логарифм добутку

Складність: важке

5

Тести

Матеріали для вчителів